Regulamin


Regulamin sklepu internetowego www.sklep.panmarwood.pl, określający warunki i zasady realizacji zamówień, zakupu, płatności, dostawy i reklamacji składanych za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.panmarwood.pl


Rozdział 1 . Warunki Ogólne


Właścicielem strony internetowej www.sklep.panmarwood.pl jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, zarejestrowana przy ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno, NIP 684-00-08-202, Regon 370009017, KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000004314, Bank Pekao SA II o. Krosno 96 1240 1457 1111 0000 1930 4045 i jest prawnie chroniona.

1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia i skróty oznaczają:
a) Klient/Użytkownik/Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
b) Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
c) Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego,
d) Produkt/Towar – przeznaczony do sprzedaży towar prezentowany w Sklepie internetowym na stronie www.sklep.panmarwood.pl, będący rzeczą ruchomą,
e) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.sklep.panmarwood.pl,
f) Sklep - sklep internetowy funkcjonujący pod adresem: www.sklep.panmarwood.pl,
g) Sprzedawca - PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, zarejestrowana przy ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno, NIP 684-00-08-202, Regon 370009017, KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000004314.

2. Sprzedawca w ramach strony internetowej www.sklep.panmarwood.pl udostępnia do konfiguracji, zamawiania i sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet deski podłogowej, płyty i blatów z litego drewna, stołów, ław i stolików oraz środków do pielęgnacji wyrobów drewnianych i wzorników.

3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu są:
1) Minimalne wymagania sprzętowe
a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
b) Pamięć operacyjna: 512MB;
c) Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;
d) Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
e) Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
f) Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością min. 512kb/s.
2) Minimalne wymagania oprogramowania:
a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
b) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari
c) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;

4. Złożenie zamówienia w ramach Sklepu, będzie możliwe bez konieczności rejestracji lub po dokonaniu rejestracji klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

5. W trakcie korzystania ze Sklepu, w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania zawartości Sklepu przez użytkownika poinformowanego o wykorzystywaniu plików cookies oknem wyświetlanym przy pierwszej wizycie, bez zmiany ustawień przeglądarki Internetowej z której korzysta użytkownik, oznacza zgodę na instalowanie przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zasady korzystania z plików cookies przez Sprzedawcę opisane są szczegółowo w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu internetowego https://sklep.panmarwood.pl i stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. W ramach korzystania ze Sklepu niedozwolone jest zamieszczanie treści bezprawnych a w szczególności:
- obscenicznych lub wulgarnych;
- nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne lub kwestionujących bezwyznaniowość;
- godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
- naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
- niezgodnych z tematyką Sklepu,
- zawierających dane osobowe osób trzecich (imię i nazwisko), bez zgody tych osób;
- zawierających inne dane mogące stanowić naruszenie prywatności osób trzecich takich jak numer telefonu; adres e-mail lub numer karty kredytowej, bez zgody tych osób.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu lub oprogramowania użytkownika. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w dostępności i korzystaniu ze strony powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

8. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient może skontaktować się z Działem Handlowym Sprzedawcy poprzez email: meble@panmar.pl lub pod numerem telefonu 13 437 37 56, a także osobiście w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Podkarpackiej 16B, 38-400 Krosno.

Rozdział 2 . Opis produktów

1. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu poza środkami do pielęgnacji wyrobów drewnianych są produktami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji Klienta i służą do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb, w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). W związku z powyższym po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Konsument utraci prawo od odstąpienia od umowy zgodnie z rozdziałem 8 punkt 13 powyższego regulaminu.

2. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się w Sklepie. Podane tam ceny określone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej właściwymi przepisami.

3. Ceny produktów w Sklepie, kształtują się podczas wybierania opcji konfiguracji produktu. Cena produktu jest zależna od wyboru przez Klienta parametrów produktu takich jak rozmiar, materiał, kolor itp.

4. Całkowita wartość zamówienia przedstawiana jest w Sklepie, po dokonaniu przez Klienta wyboru opcji i formy płatności oraz dostawy.

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w Sklepie przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu (m.in. stołu, stolika) po złożeniu zamówienia cena produktu może ulec zmianie. O zmianie ceny Klient zostanie poinformowany niezwłocznie w Sklepie (po zalogowaniu), telefonicznie lub mailowo.

7. Dodatkowe informacje o oferowanym produkcie i usługach można uzyskać dzwoniąc do Biura handlowego Sprzedawcy pod nr telefonu + 48 13 437 37 56 w godzinach od 7.00 do 16.00 w dni powszednie, lub pisząc na adres mailowy: meble@panmar.pl.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

9. Gdy charakter przedmiotu umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości ceny ostatecznej lub kosztu dostawy, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w informacji email potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

10. Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że widniejące w Sklepie zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.

Rozdział 3 . Zasady zamawiania towarów

1. Składanie zamówień na stronie www.sklep.panmarwood.pl, może odbywać się za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta lub też jednorazowo, bez potrzeby rejestracji.

2. Zamówienie w Sklepie może złożyć:
a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b) każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
posiada zdolność do czynności prawnych,

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z zakupem towaru oraz do wykonywania wszelkich innych praw i obowiązków Kupującego.

4. Oferty i cenniki znajdujące się w Sklepie są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. By złożyć zamówienie Klient musi podjąć następujące kroki:
a) wybrać interesujący go produkt blat, deskę podłogową, akcesoria lub skonfigurować stół, stolik lub ławę z litego drewna na stronie www.sklep.panmarwood.pl, według własnego uznania w ramach dostępnych opcji konfiguratora (tj. wprowadzić do konfiguratora określone parametry produktu: surowiec, kolor, kształt, długość, szerokość itp.)
b) złożyć zamówienie na skonfigurowany produkt poprzez naciśnięcie opcji „zakończ i dodaj do koszyka",
c) wybrać: sposób płatności, sposób dostawy, dodatkowe usługi, oraz wypełnić dane Klienta w sytuacji Klienta nie zalogowanego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
d) zatwierdzić zapoznanie się z Regulaminem sklepu internetowego na stronie www.sklep.panmarwood.pl poprzez zaznaczenie pola checkbox.

7. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Działem Handlowym. Zamówienie złożone w Sklepie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

8. Klient po złożeniu zamówienia, otrzyma automatyczną zwrotną odpowiedź na podany adres e-mail z formularza zgłoszeniowego potwierdzającą wpłynięcie zamówienia do Działu Handlowego Sprzedawcy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem pod wskazany przez niego numer telefonu, bądź adres e-mail w celu uzupełnienia, poprawienia bądź potwierdzenia danych projektu przekazanych w formularzu zamówienia. Możliwe będzie zwrócenie zamówienia do Klienta po naniesieniu zmian przez technologa do ponownej akceptacji przez Klienta.

10. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Klienta płatności. Płatności można dokonać po potwierdzeniu zamówienia przez Dział Handlowy Sprzedawcy. Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
a) przelew na rachunek firmowy nr 96 1240 1457 1111 0000 1930 4045
b) płatność przelewem elektronicznym (e-transfer, e-przelew) za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatniczego PayU, Pay Pal.

11. Przyjęcie zamówienia na produkty wytwarzane na zamówienie (blaty z litego drewna, deska podłogowa stoły, ławy i stoliki) potwierdzane jest pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności.

12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu tj. faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w formularzu zamówienia oraz instrukcja montażu. Uwaga !! od 1 stycznia 2020 r. tylko Paragon z NIP-em pozwala na wystawienie faktury do paragonu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.

13. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza zamówienia, na adres e-mail: meble@panmar.pl bądź telefonicznie.

14. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i zwróci uiszczoną należność.

15. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość pozostawienia zamówienia bez dalszego biegu, do czasu uzupełnienia danych umożliwiających realizację zamówienia przez Klienta, jednak nie dłużej niż przez 14 dni liczone od momentu złożenia przez Klienta niekompletnego zamówienia. Po upływie ww. terminu Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie.

16. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

17. Przystąpienie do korzystania z oferty znajdującej się w Sklepie, także bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

18. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

19. Dla utworzenia indywidualnego Konta Klienta wymagana jest uprzednia Rejestracja.

20. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym https://sklep.panmarwood.pl/pl/reg

21. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla utworzenia Konta i składania za jego pośrednictwem zamówień. Klient podaje w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło.

22. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną. Sprzedawca może uzależnić rejestrację lub korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uwiarygodnienia danych Klienta wymienionych podczas rejestracji oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.

23. Hasło ma charakter poufny i może zostać zmienione przez Klienta.

24. Posiadanie indywidualnego Konta umożliwia Klientowi składanie zamówień bez potrzeby każdorazowego podawania danych do realizacji zamówienia (w przypadku zmiany adresu dostawy Klient ma możliwość podania kilku adresów), przeglądanie historii zakupów Klienta, monitorowanie stanu realizacji złożonych zamówień, uzyskanie kuponów rabatowych.

25. Po przesłaniu Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta i od tej pory Klient może korzystać z założonego Konta. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) przystępuję do korzystania ze sklepu dobrowolnie,
b) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.

26. Klient niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Klient zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Klienta zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Klienta. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę wyświetlenia wiadomości e-mail zawierającą oświadczenie o wypowiedzeniu.

27. Sprzedawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy Klient:
a) w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w sklepie,
b) w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem sklepu,
c) zamieszcza w sklepie treści określone w Rozdziale I pkt 6 Regulaminu.

28. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail meble@panmar.pl.

29. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta – usunięciem konta.

Rozdział 4 . Realizacja zamówienia

1. Przyjęcie zamówienia na produkty wytwarzane na zamówienie (stoły i stoliki, blaty kuchenne, deska podłogowa), potwierdzane jest pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności.

2. W sytuacji, gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w rozdz. 6 pkt 9 Regulaminu jest niemożliwe, Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego.

3. Umowa sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Rozdział 5 . Anulowanie zamówienia

1. Sprzedawca, może anulować zamówienie, jeżeli:
a) Kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego proformy do zamówienia lub emaliowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dział Handlowy w przypadku klientów indywidualnych. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji.
b) z przyczyn niedotyczących Operatora strony nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędnej do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca lub brak jest wystarczającej ilości surowca do realizacji zamówienia. Sprzedawca wcześniej powiadomi Kupującego o takiej sytuacji.

2. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona, Sprzedawca zwraca ją Kupującemu. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Operatora sklepu wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

Rozdział 6 . Dostawa i płatność

1. Zamówiony przez Klienta towar zostanie wysłany po jego opłaceniu (płatność „z góry”). Dla klientów stale współpracujących, możliwe będzie przyznanie limitu handlowego i wydłużonego terminu płatności po wcześniejszym kontakcie z Działem Handlowym Sprzedawcy.

2. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź otrzymanie potwierdzenia zaakceptowanej e-płatności.

3. Sprzedawca wystawia fakturę pro forma, fakturę Vat lub paragon po złożeniu zamówienia. Faktura zostaje wysłana do Klienta drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy zamówienia oraz innych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 106 a i nast. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106, 568,1065, 1106, 1747). Uwaga !! od 1 stycznia 2020 r. tylko Paragon z NIP-em pozwala na wystawienie faktury do paragonu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT.

4. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy Spedycyjnej.

5. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego.

6. Wysyłka oraz dostawa towaru następuje tylko w dni robocze w godzinach 9-17.

7. Przesyłki dostarczane są do miejsc dostępnych dla samochodów o DMC większej niż 3,5 tony. Usługa nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania/domu/budynku.

8. Czas otrzymania przesyłki uzależniony jest od czasu realizacji zamówienia (kompletowania towaru, wystawienia dokumentu sprzedaży, pakowania przesyłki itp.) oraz od czasu dostawy realizowanej przez spedytora i nie powinien przekroczyć 30 dni. Artykuły znajdujące się na stanie magazynowym (oleje i środki pielęgnacyjne) wysyłane są w terminie 7 dni roboczych od zatwierdzenia płatności. W pojedynczych wypadach termin realizacji zamówienia może być wydłużony o kolejne 14 dni.

9. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów dostawy:
- przesyłka spedycyjna,
- odbiór własny.

10. Opłata za przesyłkę spedycyjną uzależniona jest od długości, szerokości zamówionego towaru , ilości i rodzaju zamówionego towaru. Aktualne koszty transportu znajdują się na stronie www.sklep.panmarwood.pl.

11. W przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, należy sprawdzić, czy zamówiony towar nie jest uszkodzony i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia bezwzględnie sporządzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.

12. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem Handlowym Sprzedawcy celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Dane i sposób kontaktu zostały podane w Rozdziale I pkt 8 niniejszego Regulaminu.

13. Cena transportu wysyłki poza granice Polski zostanie ustalona z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozdział 7 . Reklamacje i gwarancja

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktów bez wad.

2. W przypadku wystąpienia wad Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji na zakupione towary.

3. Sprzedawca, ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy dostarczonej kupującemu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi w szczególności w art. 556 -576.

4. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami oraz osobami fizycznymi, które zawarły umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru, a odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji umowy ograniczona jest do wysokości poniesionej przez Klienta rzeczywistej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści.

5. Sprzedawane produkty są objęte gwarancją producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej załączonej do towaru. Szczegółowa treść i warunki gwarancji dostępne są na stronie www.sklep.panmarwood.pl

6. Konsumentowi i osobie fizycznej, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługuje prawo do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi, niezależnie od praw przyznanych w ramach gwarancji.

7. Ewentualne wady, zauważone bezpośrednio po rozpakowaniu produktu powinny być zgłoszone przed instalacją/montażem. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Działem Handlowym Sprzedawcy.

8. Należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu dołączonej do blatu, deski podłogowej, stołów i stolików z dokumentem zakupu, aby zachować ważność gwarancji. Blat, deskę podłogową lub stół należy przechowywać płasko, w pełnym podparciu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i wilgoci oraz w oryginalnym opakowaniu.

9. PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna w Krośnie (Gwarant), udziela gwarancji na blaty, deskę podłogową, stoły, stoliki z litego drewna na okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu wynikającej z dokumentu zakupu (faktura, paragon). Gwarancja jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Gwarancja obejmuje jedynie wady tkwiące w produktach z litego drewna Panmar. W ramach gwarancji Gwarant, dokona naprawy, odnowienia lub wymiany wadliwego produktu na taki sam lub równorzędny (według uznania Gwaranta).

11. Warunkiem odpowiedzialności Gwaranta z tytułu gwarancji jest zamontowanie i użytkowanie sprzedanego produktu zgodnie z:
a) INSTRUKCJĄ MONTAŻU, PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA BLATÓW DREWNIANYCH,
b) INSTRUKCJĄ MONTAŻU, PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA DESKI PODŁOGOWEJ,
c) INSTRUKCJĄ MONTAŻU, PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA STOŁÓW i STOLIKÓW,

12. Gwarant w przypadków blatów/płyt nie odpowiada za:
• wady jawne sprzedanego produktu zgłoszone po jego zamontowaniu. Blaty z litego drzewa z widocznymi wadami nie mogą być montowane,
• wady wynikające z naturalnej budowy drewna i charakteru danej klasy drewna,
• wady stwierdzone w opakowaniach naruszonych np. nieszczelnych, zniszczonych itp.
• nieprawidłowy montaż i jego skutki. Blaty z litego drewna powinny być układane przez wyspecjalizowanych w tym zakresie fachowców, zgodnie z zasadami wynikającymi z Instrukcji montażu, pielęgnacji i użytkowania blatów kuchennych,
• uszkodzenia spowodowane podczas użytkowania blatu z litego drewna po jej ułożeniu przez zadrapania, uderzenia, ścieranie, przecięcia, wgniecenia, pożar, zalanie wodą lub innymi substancjami,
• niedozwoloną modyfikację lub naprawę produktu,
• różnice w kolorystyce wynikające z naturalnych właściwości drewna do ciemnienia lub jaśnienia pod wpływem światła,
• wycieranie się powłok wykończonych olejami oraz zmianę ich barwy pod wpływem użytkowania,
• wady wynikające z niewłaściwego użytkowania i pielęgnacji blatów z litego drewna.

13. Gwarant w przypadków stołów i stolików nie odpowiada za:
• wady wynikające z naturalnej budowy drewna i charakteru danej klasy drewna,
• wady stwierdzone w opakowaniach naruszonych np. nieszczelnych, zniszczonych itp.
• nieprawidłowy montaż. Meble powinny być montowane zgodnie z zasadami wynikającymi z Instrukcji montażu i Instrukcją użytkowania i pielęgnacji stołów i ław.
• uszkodzenia spowodowane podczas użytkowania mebla przez zadrapania, uderzenia, ścieranie, przecięcia, wgniecenia, pożar, zalanie wodą lub innymi substancjami,
• niedozwoloną modyfikację lub naprawę produktu,
• różnice w kolorystyce wynikające z naturalnych właściwości drewna do ciemnienia lub jaśnienia pod wpływem światła,
• wycieranie się powłok wykończonych woskami olejnymi/woskami UV oraz zmianę ich barwy pod wpływem użytkowania,
• wady wynikające z niewłaściwego użytkowania i pielęgnacji mebli drewnianych,
• wady powstałe na skutek nieprawidłowego transportu bądź przechowywania,

14. Gwarant w przypadku deski podłogowej nie odpowiada za:
• wady jawne sprzedanego produktu zgłoszone po jego ułożeniu. Deski Panmar litej z widocznymi wadami nie mogą być montowane.
• wady wynikające z naturalnej budowy drewna i charakteru danej klasy drewna,
• wady stwierdzone w opakowaniach naruszonych np. nieszczelnych, zniszczonych itp.,
• wady powstałe na skutek nieprawidłowego transportu bądź przechowywania,
• nieprawidłowy montaż. Deska podłogowa Panmar powinna być układana przez wyspecjalizowanych w tym zakresie fachowców, zgodnie z zasadami wynikającymi z Instrukcji montażu desek litych Panmar, • deformacje i uszkodzenia produktu spowodowane nieprawidłową wilgotnością podłoża. Klient powinien zażądać od osoby układającej Deskę Panmar sprawdzenia wilgotności podłoża przed ułożeniem produktu, potwierdzonego protokołem badania wilgotności podłoża, NATURALNE PODŁOGI DREWNIANE PANMAR Czekańska, Szmyd sp. j. ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno e-mail: zd@panmar.pl; tel.: (13) 437 37 62; www.panmarwood.pl;
• deformacje i uszkodzenia produktu spowodowane montażem Deski Panmar w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. łazienka, sauna, wiatrołap itp. oraz w warunkach nadmiernej wilgotności powietrza i wysokiej temperatury,
• uszkodzenia spowodowane podczas użytkowania Deski Panmar po jej ułożeniu przez zadrapania, uderzenia, ścieranie, przecięcia, wgniecenia, pożar, zalania wodą lub innymi substancjami,
• niedozwoloną modyfikację lub naprawę produktu,
• użytkowanie deski litej Panmar w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym
• różnice w kolorystyce wynikające z naturalnych właściwości drewna, np. ciemnienia lub jaśnienia pod wpływem światła,
• wycieranie się powłok wykończonych olejami oraz zmianę ich barwy pod wpływem użytkowania,
• wady wynikające z niewłaściwego użytkowania i pielęgnacji podłóg.

15. Wszelkie reklamacje (z wyłączeniem reklamacji składanych w oparciu o gwarancję jakości, do których zastosowanie mają szczegółowe warunki gwarancji, których mowa w pkt 5 powyżej) należy składać w formie pisemnej na adres PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, zarejestrowana przy ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno lub elektronicznej na adres e-mail meble@panmar.pl. Składając reklamację można skorzystać z formularza który jest dostępny pod adresem: https://sklep.panmarwood.pl/do-pobrania.html

16. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni a w przypadku Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w terminie 14 dni od daty ich złożenia. Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres z którego otrzymano korespondencję.

Rozdział 8 . Odstąpienie od umowy/polityka zwrotów

1. W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu produktów w Sklepie jako konsument lub jako osoba fizyczna, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)., odstąpienie od umowy może być dokonane poprzez złożenie oświadczenia np. na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie www.sklep.panmarwood.pl i stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być przesłane pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub elektronicznie na adres meble@panmar.pl.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia przesyła niezwłocznie Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Złożone oświadczenie ma na celu poinformowanie Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy i musi mieć charakter jednoznaczny.

4. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

6. Klient ma prawo odwołać oświadczenie o odstąpieniu od umowy tylko w przypadku, gdy oświadczenie o odwołaniu doszło do sprzedawcy jednocześnie lub przed oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

8. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Informujemy, że Sprzedawca nie odbiera przesyłek pobraniowych.

9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w ten sam sposób w jaki została uiszczona opłata, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób, który nie będzie związany z ponoszeniem przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny towaru na rzecz Klienta do chwili, w której otrzyma produkty wskazane w pkt 8 z powrotem.

11. Klient nie ma prawa korzystania z towaru i jest odpowiedzialny za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej. W przypadku zniszczenia rzeczy Sprzedawca może naliczyć opłatę za zniszczenia wynikłe z użytkowania, przekraczające granice zwykłego sprawdzenia towaru. Wysokość szkody ponoszonej przez Sprzedawcę będzie dokonywana poprzez porównanie wartości nowej rzeczy z wartością rzeczy, która została obliczona po uwzględnieniu minimalnego stopnia zużycia, który wiąże się ze oglądnięciem i sprawdzeniem towaru.

12. Klient ma wybór sposobu dostarczenia rzeczy. Ponosi on ryzyko wyboru podmiotu, który odeśle towar w jego imieniu.

13. Zgodnie z art. 38 ustawy, o której mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Rozdział 9 . Warunki i zasady udziału w PROMOCJACH

1. W przypadku ogłoszenia przez Sprzedawcę promocji obowiązuje ona w określonym przez Sprzedawcę zakresie i terminie obwieszczonym w Sklepie.

2. Promocja będzie obejmować produkty z litego drewna na wymiar lub produkty wyraźnie wskazane.

3. Wysokość rabatu będzie podana na stronie Sklepu.

4. Rabat promocji będzie uwzględniony w Sklepie tj. cena wyświetlona w „koszyku” w dniu obowiązywania promocji będzie ceną uwzględniającą rabat.

5. Zapłaty za skonfigurowany produkt podczas obowiązywania promocji należy dokonać w trakcie trwania promocji. Po tym okresie cena zakupu nie obowiązuje i nie można na jej podstawie dokonać zakupu. Zamówienie należy przebudować i dokonać zapłaty zgodnie z obowiązującą w danym dniu ceną konfiguracji.

6. Promocje nie łączą się z innymi.

7. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszymi postanowieniami.

Rozdział 10 . Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest PANMAR Czekańska Szmyd Sp. J. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno

2. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji zakupu. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą w następujących celach:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom Sklepu treści zamieszczonych w Sklepie internetowym oraz możliwości założenia konta Użytkownika – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) obsługi zakupów dokonywanych bez konieczności rejestrowania w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) obsługi ewentualnych reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i przeglądanych produktów, mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
f) marketingowych w związku z zapisaniem się do usługi Newsletter (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) - podstawa prawna przetwarzania – zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów.

4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym. W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru oraz do podmiotów odpowiedzialnych za realizację płatności elektronicznych.

5. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii, sprostowania (poprawiania), przenoszenia (w zakresie danych przetwarzanych w związku z realizacją umowy oraz na podstawie udzielonej zgody) i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Rozdział 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument, posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument, uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument, uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Rozdział 12 . Postanowienia końcowe

1. Klient zakładając konto w Sklepie na stronie www.sklep.panmarwood.pl oraz/lub dokonując w nim konfiguracji towarów i dokonując zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne związane ze stosowanym przez Klienta sprzętem komputerowym lub łączem internetowym, a które uniemożliwiają mu korzystanie z oferty lub funkcjonalności Sklepu.
b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów z przyczyn leżących wyłącznie po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
c) udostępnienie osobom trzecim i nieuprawnionym jakichkolwiek danych Klientów jeśli udostępnienie to wynikło z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności takich jak brak odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta Klient (wirusy, konie trojańskie etc.) lub udostępnienie swojego hasła lub ustawienie hasła, którego treść łatwo odgadnąć.

3. Wszelkie spory strony będą starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdyby takie porozumienie nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umów zawieranych w oparciu o niniejszy regulamin jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku umów zawieranych z podmiotami nie będącymi Konsumentami lub osobami fizycznymi, które zawarły umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takich osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy stronami będzie Sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

4. Wszelkie umowy zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu.

5. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedawcy w związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulamin w każdym czasie poprzez opublikowanie jego nowej wersji na Stronie, ze wskazaniem daty wejścia w życie zmian, która nie będzie wcześniejsza niż 7 dni od dnia ogłoszenia zmienionego Regulaminu.

7. Sprzedawca powiadomi o zmianie Regulaminu Klientów, którzy zawarli umowę o prowadzenie konta (zarejestrowali się na stronie www.sklep.panmarwood.pl) w drodze powiadomienia wiadomością wewnętrzną, kierowaną do Klienta przez mechanizm informatyczny Sklepu na konto Klienta lub poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu oznacza akceptację nowej treści Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, umowa o prowadzenie Konta ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu lub jego zmiany.

8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.sklep.panmarwood.pl.

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2020 poz. 344).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl