Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby używania i ochrony danych osobowych Klientów, korzystających z aplikacji klienckiej do projektowania i zamawiania blatów kuchennych na stronie internetowej www.sklep.panmarwood.pl, zwanej dalej „sklep internetowy”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA
Administratorem danych osobowych Klientów strony internetowej www.sklep.panmarwood.pl jest firma PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, zarejestrowana przy ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno, NIP 684-00-08-202, Regon 370009017, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000004314 w dalszej części zwana „Panmar Czekańska Szmyd Sp. j.".

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe Klienta podawane są przez użytkowników strony www.sklep.panmarwood.pl, dobrowolnie w celu skorzystania z oferowanych za jej pośrednictwem usług projektowania i zamawiania blatów kuchennych. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania ze sklepu internetowego. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie zgody Klienta, której udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia oraz formularzu rejestracyjnym indywidualnego Konta Klienta.

Panmar Czekańska Szmyd Sp. j., zbiera takie dane Klienta jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, kraj, telefon. Gdy Klient zakłada indywidualne Konto Klienta na stronie sklepu internetowego, może być poproszony o podanie dodatkowych danych takich jak: Nazwa firmy, NIP i numer telefonu/faxu.

PLIKI COOKIES
Korzystając ze sklepu internetowego, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies, w celu zapewnienia mu wygody podczas przeglądania strony internetowej www.sklep.panmarwood.pl. Żadne pliki cookie wykorzystywane w witrynach internetowych www.sklep.panmarwood.pl, nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Czym są pliki cookie?
W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową komputera Użytkownika i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która 2 wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona Strony internetowej nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Strona sklepu internetowego wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:
• Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron sklepu internetowego, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.

• Cookies trwałych - pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu sklepu internetowego, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.

• Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów.

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w mojej przeglądarce?
Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
• Ustawienia plików cookies Internet Explorer
• Ustawienia plików cookies Chrome
• Ustawienia plików cookies Firefox
• Ustawienia plików cookies Opera
• Ustawienia plików cookies Safari
• Ustawienie plików cookies Microsoft Edge 3

Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:
• Pliki cookies w Android
• Pliki cookies w Blackberry
• Pliki cookies w iOS (Safari)
• Pliki cookies w Windows Phone

CEL ZBIERANIA DANYCH
Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. w celu realizacji zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Panmar Czekańska Szmyd Sp.j., również w celu informacji Klienta o produktach, usługach i promocjach Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. oraz by dochodzić roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w takim zakresie w jakim nie narusza to przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W zależności od udzielenia przez Klienta zgody, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.0.123_t.j.) Zgoda na zapis do newslettera może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu należy wysłać na adres mailowy zd@panmar.pl wiadomość w temacie "Rezygnacja z newslettera"

Udostępnione dane osobowe Klienta będą przechowywane maksymalnie w okresach od 5 do 6 lat (ze względu na wymagania ustawy o rachunkowości) lub do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta, z przyczyn związanych z Klienta szczególną sytuacją.

PRAWO DOSTĘPU
Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 13 ust. 2 pkt b RODO gdy Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres mailowy zd@panmar.com lub na adres firmy PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna,ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno.

Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

UTRWALANIE, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWARTYCH UMÓW
Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności (bądź Regulaminu) w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie sklepu internetowego – www.sklep.panmarwood.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów i usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres mailowy oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zamówienie wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz paragonu (faktury VAT).

Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nie upoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW OSOBOM TRZECIM
Do danych osobowych zbieranych przez Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy firmy Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony Panmar Czekańska Szmyd Sp. j., którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Panmar Czekańska Szmyd Sp. j. może udostępniać zebrane dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym takim jak: firmy spedycyjne, firmy realizujące płatności w celu realizacji zamówienia Klienta, współpracującym kancelarią prawnym, podmiotą uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

KLAUZURA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest PANMAR Czekańska Szmyd Sp.j., może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą umów, jak również utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i utrzymywania relacji biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest fakt zawarcia umowy, przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz prawnie uzasadniony interes PANMAR Czekańska Szmyd Sp.j., jakim jest utrzymanie relacji biznesowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Panmar Czekańska Szmyd Sp.j. nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Panmar Czekańska Szmyd Sp.j. przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Panmar Czekańska Szmyd Sp. j.:
PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna, ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno
Lub adres e-mail: zd@panmar.pl

Panmar Czekańska Szmyd Sp. j., zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji: 31 maja 2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl